jordi57
България, 3 Декември, 1957, Жена, Силистра
Пълно описание